top of page

Bu Yasal Bildirimler sayfası ile birlikte Masa App Gizlilik ve Çerez Politikası'na, Kullanıcı Aydınlatma Metni'ne ve Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Şartları'na ulaşabilirsiniz. 

Along with this Legal Notices page, you can access Masa App's Privacy and Cookie Policy, User Clarification Text and User Agreement and Terms of Use.

 

Gizlilik ve Çerez Politikası

 

Masapp Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak masatr.com ve masaturkiye.com (“Site”) ve Masa App mobil uygulaması vasıtasıyla topladığımız tüm verileri her zaman korumayı taahhüt ediyoruz. Site ve Masa App mobil uygulaması aracılığıyla toplanan ve kişisel veri niteliğinde olan çerezlerin açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Örnek Mah. Armalı Sok. No:8-10 İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul adresine mukim Şirket tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere kaydedilmekte, işlenmekte, saklanmaktadır. 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, sitenin veya mobil uygulamanın ilgili bölümlerinde yer alan faaliyetler kapsamında Şirket veya Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun;

5. maddesinin 1. fıkrası gereğince kullanıcının açık rızası olması halinde, 5. maddenin 2. fıkrasının ç bendi gereğince veri sorumlusu sıfatına sahip Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde, 5. maddenin 2. fıkranın e bendi gereğince bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması halinde, 5. maddenin 2. fıkranın f bendi gereğince kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde işlemektedir.

Çerez Politikası

Çerezler hakkında bilgi almak ve çerezleri kontrol edilmesi hakkında bilgi sahibi olmak adına aşağıdaki bölümü inceleyebilirsiniz.

 

Çerez nedir?

Çerez: Çerez sitedeki aktiviteleriniz hakkında bilgi toplamak, analiz yapmak ve sitenin uyumlu çalışması adına veri toplamak amacıyla kullanılabilecek küçük bir metin dosyasıdır.

Kullanıcının çerezleri kabul etmesi halinde cihazına bir çerez yerleştirilir veya kullanıcı daha önce siteyi ziyaret ettiyse ve bu çerezlere onay verdiyse çerezler kullanılabilir. Siteyi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Tarayıcınız vasıtasıyla çerezleri engelleyebilir veya kişiselleştirebilirsiniz. Ancak çerezlerin engellenmesi halinde sitenin bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz. Yine tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak bu çerezler otomatik olarak silinmeyebilir. Bu tür çerezlerin nerede saklandığını ve nasıl silinebileceğini belirlemek için lütfen tarayıcı ayarlarınızı kontrol edin. (Detayları aşağıda belirtilmiştir.)

 

Sitede hangi çerezleri kullanıyoruz?

Kesinlikle Gerekli Çerezler (“Zorunlu”): Bu tip çerezler sitenin düzgün çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Sitenin güvenli bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi ve sorunsuzca kullanılabilmesi için bu tip çerezlerin kullanılması zorunludur. Bu tip çerezler kullanıcıya pazarlama yapmak, internette nerede olduğunuzu hatırlamak veya kullanıcıyı takip için herhangi bir veri toplamaz. Bu tip çerezler vasıtasıyla toplanan verileri sitenin kullanılması ve korunması için gerekli olduğundan devre dışı bırakılması mümkün değildir.

 

Site içerisinde kullandığımız çerezler ve bunları kullanma amaçları hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

 

 

Çerezler nasıl devre dışı bırakılır veya silinir?

Tarayıcınızda tüm veya bazı çerezleri reddetmenize izin veren ayarı etkinleştirerek çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, tarayıcı ayarlarınızı kullanılması zorunlu olanlar dahil tüm çerezleri devre dışı bırakacak şekilde ayarlamanız halinde siteye tümüyle veya kısmen erişemeyebilirsiniz. Bir çerezi veya çerez kategorisini devre dışı bırakmak, çerezi tarayıcınızdan silmez. Bu işlemi tarayıcınızda ayrıca yapmanız gerekecektir.

 

Çerez ayarlarınızda değişiklik yapmak istiyorsanız, lütfen tarayıcınızın 'Seçenekler' veya 'Tercihler' menüsünü inceleyiniz. Alternatif olarak, daha fazla bilgi için tarayıcınızdaki 'Yardım' seçeneğine tıklayın. Tarayıcınızın çerez ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcı ayarlarınız inceleyiniz. 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesinde belirtildiği şekilde kullanıcının açık rızası olması halinde veyahut da 5. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu kapsamda kişisel verileriniz sizinle ürün ve hizmetler hakkında iletişime geçilmesi, pazarlama stratejisi geliştirilmesi, taleplerinize cevap verilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla yurtiçinde yer alan iş ortağı üçüncü kişilerle ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla mevzuatın gerektirdiği şartlar yerine getirerek ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak paylaşılabilmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi ve veri aktarımı yapılması halinde üçüncü kişinin verinin korunması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesi Şirket tarafından talep edilmektedir. Bunlar haricinde hiçbir koşulda Şirket tarafından kişisel verileriniz herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmaz.

Kullanıcı Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvuruda;

Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Başvurunuzu info@masatr.com mail adresi üzerinde Şirket’e iletebilirsiniz. Ayrıca başvurunuzu Örnek Mah. Armalı Sok. No:8-10 İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul adresine yukarıdaki başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde başvurucudan ek bilgi talep edilebilir.  Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

Masa App Kullanıcı Aydınlatma Metni

Bu Kullanıcı Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince veri sorumlusu sıfatına sahip Masapp Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından Masa App üzerinden oluşturulan kullanıcı profili vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile  Örnek Mah. Armalı Sok. No:8-10 İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul adresine mukim Şirket tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere kaydedilmekte, işlenmekte, saklanmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından veya Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’unun;

 

a-) 5. maddenin 2. fıkrasının a bendi gereğince kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi sebebiyle, (6102 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6561 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat),

b-) 5. maddenin 2. fıkrasının c bendi gereğince bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,

c-) 5. maddenin 2. fıkrasının ç bendi gereğince veri sorumlusu sıfatına sahip Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,

d-) 5. maddenin 2. fıkranın e bendi gereğince bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması halinde,

e-) 5. maddenin 2. fıkranın f bendi gereğince kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz Masa App’e giriş yapıldığı sırada doldurulan form ile elektronik ortamda veya Şirket’e ileteceğiniz talepler doğrultusunda toplanır.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Elektronik Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Fotoğraf, Konum Bilgisi, Sosyal Medya Hesabı Bilgisi, Eğitim Bilgisi, İlgi Alanları

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesinde belirtildiği şekilde ilgili kişinin açık rızası olması halinde veyahut da 5. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu kapsamda satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi, muhasebe ve finans kayıtlarının tutulması, faturalama ve muhasebeleştirme işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi, öneri ve şikayetlerin kayıt altına alınması gibi faaliyetler kapsamında yurtiçinde yer alan iş ortağı üçüncü kişilerle ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla mevzuatın gerektirdiği şartlar yerine getirerek ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak paylaşılabilmektedir. Bunlar haricinde hiçbir koşulda Şirket tarafından kişisel verileriniz herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmaz.

Kullanıcı Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvuruda;

Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Başvurunuzu info@masatr.com mail adresi üzerinde Şirket’e iletebilirsiniz. Ayrıca başvurunuzu  Örnek Mah. Armalı Sok. No:8-10 İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul adresine yukarıdaki başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde başvurucudan ek bilgi talep edilebilir.  Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

Masa App Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Şartları (TR)

Sayın Kullanıcı;

MasApp Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi olarak geliştirdiğimiz ve kullanıma sunduğumuz “Masa App” uygulamasında sunulan hizmetleri kullanmanızın bir ön koşulu olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve Kullanım Şartları’nı (“Sözleşme”) kabul etmelisiniz. Masa App’i indirerek ve kullanmaya başlayarak Sözleşme’yi kabul etmektesiniz. Sözleşmeyi kabul etmediğiniz takdirde Masa App uygulamasında sunulan hizmetleri kullanamaz veya hizmetlere diğer bir şekilde erişemezsiniz.

İşbu Sözleşmeyi kabul etmeden önce aşağıda yer alan hüküm ve koşulları lütfen dikkatlice okuyunuz. Sözleşmeyi kabul etmeniz halinde aşağıda yer alan şartları ve yükümlülükleri kabul etmektesiniz.

1. Taraflar

İşbu Sözleşme Örnek Mah. Armalı Sok. No:8-10 İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul adresinde kayıtlı MasApp Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile Apple Store ve/veya Google Play Store aracılığıyla Masa App uygulamasını indiren ve işbu Sözleşme’yi kabul ederek hizmetlerden yararlanan kişi (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

Masa App, kullanıcılarını dijital ortamda bir araya getirerek fiziksel olarak etkinlik gerçekleştirmelerini sağlar. İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın Masa App içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanma şartları ile Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Kullanıcı Sözleşmesi ile Masa App içerisinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin Şirket tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklamalar Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı dâhilindedir.

3. Kullanıcı Olma Şartları ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, Masa App’e kayıt olarak giriş yapacaktır ve üyeliği Şirket tarafından uygun bulunması halinde kabul edilecektir. Kullanıcı, Masa App hesabı oluştururken verdiği tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve güncel olduğunu kabul eder.

Kullanıcı işbu Sözleşme’yi onaylasa dahi, Şirket Kullanıcı’nın başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin reddedilebilir veya Kullanıcı’dan ek şart ve koşulları yerine getirmesi talep edilebilir.

Şirket dilediği zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden ve Kullanıcı’ya herhangi bir bildirimde bulunmadan ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat veya ceza ödemeden işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcı’nın üyeliğine son verebilir veya üyeliğini askıya alabilir. Üyeliği herhangi bir sebeple sona eren Kullanıcı’nın sonradan yapacağı başvuru Şirket tarafından reddedilebilir.

Kullanıcı, Masa App’e üye olurken verdiği kişisel bilgileri ile diğer tüm bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul eder. Kullanıcı, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe veya hukuka aykırı olması nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini ve sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Şirket tarafından kendisine verilen veya kendisi tarafından oluşturulan şifreyi münhasıran kullanma hakkına sahiptir ve hiçbir koşulda şifreyi üçüncü kişilerle paylaşamaz. Kullanıcı’nın şifreyi paylaşması sebebiyle üçüncü kişilerce Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı sorumlu olduğunu, izinsiz kullanım sebebiyle Şirket’in her türlü rücu hakkı olduğunu ve bir zarar doğması halinde Şirket’i tam ve etkin bir şekilde nakden ve derhal tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Masa App’i kullanırken ilgili tüm yasal mevzuata uygun hareket etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı Masa App’i hukuka aykırı kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerin tamamen kendisine ait olduğunu ve münhasıran kendisini bağladığını kabul eder.

Kullanıcı, Masa App’i kullanırken hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcı diğer kullanıcıların Masa App’deki hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Kullanıcı hakkında diğer üyelerden şikayet gelmesi, Kullanıcı’nın ahlak kurallarına aykırı davranması, küfürlü bir dil kullanması, diğer üyeleri rahatsız etmesi ve buna benzer herhangi bir olay yaşanması halinde Şirket Kullanıcı’yı süresiz olarak Masa App’ten çıkartma ve üyeliğini sonra erdirme hakkına sahiptir. Şirket’in Kullanıcı’nın davranışı nedeniyle herhangi bir zarar görmesi halinde bu zararı Kullanıcı’ya rücu etme hakkı vardır.

Kullanıcı en az 12 yaşında olduğunu ve işbu Sözleşme’yi kabul etmekle yetkili olduğunu beyan eder.

Kullanıcı, herhangi bir ağır suçtan veya resen takibi gereken bir suçtan dolayı hüküm giymediğini ve herhangi bir suç kaydı bulunmadığını taahhüt eder.

Kullanıcı, Masa App’i veya sunucularını veya Masa App’e bağlı ağları engelleyecek, aksatacak veya olumsuz olarak etkileyecek şekilde kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı ayrıca Masa App’in güvenliğini tehlikeye atacak diğer kötü amaçlı yazılımları yüklememeyi kabul eder.

Kullanıcı, herhangi bir şekilde Masa App üzerinden diğer kullanıcıları başka web sitelerine yönlendirmemeyi ve buna benzer faaliyetler içine girmemeyi kabul eder.

Kullanıcı, Masa App’in herhangi bir kısmını değiştirmek, uyarlamak, alt lisans vermek, tercüme etmek, satmak, tersine mühendisliğini yapmak, şifresini çözmek, kaynak koduna dönüştürmek veya başka türlü tersine çevirmek veya başkalarının böyle davranmasına sebep olmak gibi davranışlarda bulunmayacağını kabul eder.

Kullanıcı Masa App’in veya sisteminin veya ağın zafiyetlerini araştıramazsınız, tarayamazsınız veya test edemezsiniz.

Kullanıcı, Masa App’i yasa dışı herhangi bir amaç için kullanamaz.

Kullanıcı, Masa App’i istenmeyen e-postalar göndermek, diğer kullanıcılardan para istemek veya dolandırmak veyahut da kişiler bilgilerini talep etmek gibi amaçlarla kullanamaz.

Kullanıcı, Masa App’i kullanırken yalnızca kendi bilgilerini sisteme girebilecektir ve yalnızca kendi fotoğrafını paylaşabilecektir. Kullanıcı bir başkasını taklit etmediğini kabul eder.

Kullanıcı, diğer kullanıcıları ısrarlı takip edemez, tehdit etmek, saldırmak, incitmek veya karalamak gibi davranışlarda bulunamaz.

Kullanıcı Masa App’i herhangi bir kişinin reklam, özel hayatın gizliliği, telif, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet veya sözleşme hakkı dahil haklarını ihlal eden veya haklarına halel getiren herhangi bir içerik yayınlamak amacıyla kullanamaz.

Kullanıcı, Masa App’i şiddeti kışkırtan veya çıplaklık, vahşet içeren veya uygunsuz şiddet içeren herhangi bir içerik yayınlamak amacıyla kullanamaz.

Kullanıcı başka bir üyenin hesabını kullanmak, başka bir kullanıcı ile bir hesap paylaşmak veya birden fazla hesaba sahip olmak gibi davranışlarda bulunamaz.

Kullanıcı, Masa App tarafından hesabının askıya alınması veya feshedilmesi halinde, Masa App’in izni olmaksızın yeni bir hesap açamaz.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen kural ve şartlara, yürürlükteki tüm ilgili mevzuata, ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun hareket edeceğini, Sözleşme düzenlemeleri ile Masa App’de yayınlanan tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde, Kullanıcı, Şirket’in başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili tüm mevzuat kapsamında uğrayacağı zarar sebebiyle Şirket’in bu konuda rücu hakkının olduğunu ve Şirket’i tam ve etkin bir şekilde nakden ve derhal tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçının Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde Kullanıcı, doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk sebebiyle bizzat sorum olduğunu, Şirket’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Ayıca bu ihlal sebebiyle Şirket, Kullanıcı’ya karşı tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

Şirket her zaman tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirme, hesabını silme, Kullanıcı’ya ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkına sahiptir. Bu durumda Kullanıcı Şirket’ten hiçbir talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

Masa App içerisinde yer alan logo, yazılım, tasarım, yazılı bilgiler ve belgeler ile diğer fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek tüm içeriklerin mülkiyet hakkı Şirket’e aittir. İçeriklerin tamamı telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet mevzuatında öngörüldüğü şekilde korunmakta olup bu içerikler Kullanıcı tarafından hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Şirket uygulamanın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tüm tedbirleri almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı uygulamaya girmesiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.

Şirket uygulamanın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ve/veya sona erdirme veya kayıtlı Kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

Şirket, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı’lar bakımından hüküm ifade edecektir.

Taraflar bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Şirket’nın ticari defterleri, bilgisayar kayıtları, düzenleyeceği tutanaklar ve bunları dayanağını oluşturan belgeler 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi gereğince delil kabul ederler.

Şirket işbu Sözleşme uyarınca, Kullanıcı tarafından verilen mail ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahip olup Kullanıcı bu durumu kabul etmiştir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

5. Gizlilik ve Diğer Hükümler

Şirket, Masa App içerisinde yer alan hizmetlerin sunulması amacıyla Kullanıcı’dan isim soy isim, telefon numarası, e-mail adresi, adres bilgisi, T.C. Kimlik numarası, konum, eğitim bilgileri, sosyal medya hesabı bilgileri ve benzeri bilgileri talep etmektedir. Bunun dışında Masa App’in iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, uygulamaya erişilen tarih ve saat, uygulamada erişilen sayfalar ve etkinlikler gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Ayrıca Kullanıcı’nın Masa App içerisinde gerçekleştirebileceği faaliyetler doğrultusunda başkaca kişisel veriler toplanabilir. Bu kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve saklanmasına ilişkin detaylı yasal bilgilendirme uygulama içerisinde yer alan Kullanıcı Aydınlatma Metni aracılığıyla yapılmaktadır ve ayrıca Kullanıcı Aydınlatma Metni masaturkiye.com web sitesinde Kullanıcı’nın bilgisine sunulmaktadır. Bu kapsamda Kullanıcı aydınlatma metni kapsamında bilgilendirildiğini kabul eder. Şirket ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin korunmasına yönelik tüm idari ve teknik tedbirleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’nın kendisi tarafından Masa App’e girilen kişisel veriler Şirket tarafından Sözleşmesi kapsamında ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca öngörülen şartlar dahilinde (Aydınlatma yükümlülüğüne tabi olarak ve gerektiğinde Kullanıcı’nın açık rızasına istinaden) işlenmektedir.

Şirket, KVKK uyarınca kişisel verileri gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi; gizli bilgilerin tamamının veya bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek ve gizliliğin sağlanması ile sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir.

Şirket, Sözleşme’deki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, bir mücbir sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacak ve ifa zamanı söz konusu mücbir sebebin devamı süresince ertelenecektir. Kullanıcı, bu durumlar için Şirket’den herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Şirket’in yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemez.

Kullanıcı, üye olurken belirttiği e-posta adresine yapılacak tebligatın geçerli olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak Şirket’e bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanıcı, Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme’de yer alan maddeleri kabul etmiştir. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın Sözleşme şartlarını kabul etmesi anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir.

 

MasApp Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi

Örnek Mah. Armalı Sok. No:8-10 İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul 

info@masatr.com

 

_________________

 

 

Kullanıcı

 

_________________

Privacy and Cookie Policy

 

As Masapp Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi (“Company”), we are committed to protecting all the data we collect through masatr.com and masaturkiye.com (“Website”) and the Masa App mobile application at all times. This clarification text has been prepared in accordance with Article 10 of the Personal Data Protection Law no 6998. 

Data Controller

Your personal data is recorded, processed and stored by the Company at the address of Ornek Mah. Armali Sok. No: 8-10 Interior Door No: 3 Ataşehir Istanbul, limited to the following explanations.

 

What are the Collection Methods and Legal Reasons for Your Personal Data?

Your personal data, within the scope of the activities in the relevant parts of the site or mobile application collected by the Company or a third party on behalf of the Company, in accordance with the Law on the Protection of Personal Data No. 6698;

In case the user has express consent pursuant to paragraph 1 of article 5, if it is necessary for the Company, which has the title of data controller in accordance with subparagraph 3 of paragraph 2 of article 5, to fulfill its legal obligations, the establishment of a right in accordance with subparagraph e paragraph 2 of article 5 , if the processing is necessary for its use or protection, in cases where data processing is necessary for the legitimate interests of the Company, provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the user in accordance with subparagraph f of paragraph 2 of Article 5.

Cookie Policy

You can review the section below to get information about cookies and to have information about controlling cookies.

 

What is a cookie?

Cookie: A cookie is a small text file that can be used to collect information about your activities on the site, to analyze and to collect data for the compatibility of the site.

If the user accepts cookies, a cookie is placed on their device or if the user has visited the site before and consented to these cookies, cookies can be used. The use of cookies is not mandatory to use the site. You can block or customize cookies through your browser. However, if cookies are blocked, you may not be able to benefit from some features of the site. Again, depending on your browser settings, these cookies may not be deleted automatically. Please check your browser settings to determine where such cookies are stored and how they can be deleted. (Details are given below.)

What cookies do we use on the site?

Strictly Necessary Cookies (“Mandatory”): These types of cookies are necessary for the site to function properly. The use of these types of cookies is mandatory in order for the site to continue its activities safely and to use it without any problems. These types of cookies do not collect any data for marketing to the user, remembering where you are on the internet or tracking the user. It is not possible to disable the data collected through this type of cookies as it is necessary for the use and protection of the site.

 

You can find more information about the cookies we use on the site and their purpose in the table below:

How to disable or delete cookies?

You can disable cookies by activating the setting in your browser that allows you to refuse all or some cookies. However, if you set your browser settings to disable all cookies, including the mandatory ones, you may not be able to access the site in whole or in part. Disabling a cookie or category of cookies does not delete the cookie from your browser. You will need to do this separately in your browser.

 

If you want to change your cookie settings, please review your browser's 'Options' or 'Preferences' menu. Alternatively, click 'Help' in your browser for more information. To learn more about your browser's cookie settings, please review your browsers settings.

 

To Whom Your Personal Data Can Be Transferred and For What Purposes?

Your personal data may be transferred to third parties if the user has express consent as specified in Article 8 of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data or if the conditions specified in the second paragraph of Article 5 are fulfilled. In this context, your personal data is communicated with you about products and services, developing a marketing strategy, responding to your requests and fulfilling legal obligations, with third parties that are business partners in the country and, if requested, with authorized public institutions and organizations, by fulfilling the conditions required by the legislation, and by fulfilling the requirements of the legislation. It can be shared by taking all legal and technical measures to protect it. In addition, in the event that the above-mentioned conditions are fulfilled and data is transferred, the Company is requested by the Company to give assurance that the third party has taken all necessary technical and administrative measures to protect the data. Except for these, under no circumstances will your personal data be transferred by the Company to third parties or abroad for any purpose.

What Are Your Rights as a User?

Regarding your personal data, in accordance with Article 11 of the Law on Protection of Personal Data No. 6698;

To learn whether your personal data is processed, to request information if your personal data has been processed, to learn the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with its purpose, to know the third parties in the country or abroad to whom your personal data is transferred, to correct them if your personal data is incomplete or incorrectly processed. request the deletion or destruction of your personal data within the framework of the conditions stipulated in the legislation, when you request the deletion or destruction of your personal data with the correction of incomplete or incorrect data, requesting that this situation be notified to the third parties to whom we have transferred your personal data, the person himself/herself by analyzing the processed data exclusively through automated systems You have the right to object to the emergence of a result against you, and to demand the removal of this damage in case you suffer damage due to the unlawful processing of personal data.

 

What is the Application and Complaint Process Regarding Your Personal Data?

You can submit your applications regarding your rights listed above in writing or by using a registered e-mail (KEP) address, secure electronic signature, mobile signature or the e-mail address previously notified to the Company by you and registered in the Company system. In the application;

Name, surname and signature if the application is in writing, Turkish identity number for citizens of the Republic of Turkey, nationality, passport number or identification number, if any, place of residence or workplace address for notification, e-mail address, if any, basis for notification, telephone and fax number and request subject is mandatory.

You can forward your application to the Company via the info@masatr.com e-mail address. In addition, you can submit your application to Ornek Mah. Armali Sok. No: 8-10 Interior Door No: 3 Ataşehir Istanbul address, together with the information and documents that fulfill the above application conditions, your applications will be answered as soon as possible and within thirty days at the latest, depending on the nature of your request. In addition, additional information may be requested from the applicant, if deemed necessary during the evaluation of the relevant requests. If the response to the application also requires a cost, the fees in the tariff determined by the Personal Data Protection Authority may be requested.

 

Masa App User Clarification Text

This User Clarification Text covers the procedures and principles regarding the processing of personal data collected through the user profile created on Masa App by Masapp Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi (“Company”), which is the data controller pursuant to Article 10 of the Personal Data Protection Law No. 6698 and the relevant legislations in Turkiye.

Data Controller

Your personal data is recorded, processed and stored by the Company at the address of Ornek Mah. Armali Sok. No: 8-10 Interior Door No: 3 Ataşehir Istanbul, limited to the following explanations.

What are the Collection Methods and Legal Reasons for Your Personal Data?

Your personal data is collected by the Company or third persons on behalf of the Company, in line with the realization of the purposes listed below, in accordance with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data;

a-) Since the collection of personal data is clearly stipulated in the laws pursuant to subparagraph a of paragraph 2 of Article 5, (Turkish Code of Obligations No. 6102, Turkish Commercial Code No. 6098, Tax Procedure Law No. 213, Regulation of Publications Made on the Internet No. 6561 and Via These Publications Law on Combating Committed Crimes and other relevant legislation),

b-) In case it is necessary to process the personal data of the parties to the contract, provided that it is directly related to the conclusion or performance of a contract pursuant to subparagraph c of paragraph 2 of Article 5,

c-) In case it is necessary for the Company, which has the title of data controller pursuant to subparagraph 3 of paragraph 2 of Article 5, to fulfill its legal obligations,

d-) In case processing is necessary for the establishment, exercise or protection of a right pursuant to subparagraph e of paragraph 2 of Article 5,

e-) It is processed in cases where data processing is mandatory for the legitimate interests of the Company, provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the user, pursuant to subparagraph f of paragraph 2 of Article 5.

Your personal data is collected electronically with the form filled in at the time of login to Masa App or in line with the requests you send to the Company.

Which of your Personal Data is Processed and What are the Purposes of Processing Your Personal Data?

Processed Personal Data

Name, Surname, Date of Birth, Email Address, Mobile Phone Number, Photograph, Location Information, Social Media Account Information, Education Information, Interests

Personal Data Processing Purposes

Execution of Activities in Compliance with the Legislation, Execution of Company / Product / Services Loyalty Processes, Execution of Communication Activities, Execution of Business Activities, Execution of Service Procurement Processes, Execution of After-Sales Support Services, Execution of Service Sales Processes, Execution of Customer Relationship Management Processes, Customer Satisfaction Execution of Activities for, Execution of Marketing Analysis Studies, Execution of Advertising / Campaign / Promotion Processes, Execution of Storage and Archive Activities, Follow -up of Requests / Complaints, Execution of Marketing Processes of Products / Services, Informing Authorized Persons, Institutions and Organizations, Follow-up and Execution of Legal Affairs, Execution of Contract Processes, Execution of Management Activities.

To Whom Your Personal Data Can Be Transferred and For What Purposes?

Your personal data may be transferred to third parties if the person concerned has the express consent as specified in Article 8 of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data or if the conditions specified in the second paragraph of Article 5 are fulfilled. In this context, within the scope of activities such as carrying out sales and after-sales support activities, keeping accounting and financial records, carrying out invoicing and accounting processes effectively, recording suggestions and complaints, business partner third parties in the country and, upon request, authorized public institutions and organizations. It can be shared by fulfilling the conditions required and taking all legal and technical measures to protect your personal data. Except for these, under no circumstances will your personal data be transferred by the Company to third parties or abroad for any purpose.

What Are Your Rights as a User?

Regarding your personal data, in accordance with Article 11 of the Law on Protection of Personal Data No. 6698;

To learn whether your personal data is processed, to request information if your personal data has been processed, to learn the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with its purpose, to know the third parties in the country or abroad to whom your personal data is transferred, to correct them if your personal data is incomplete or incorrectly processed. request the deletion or destruction of your personal data within the framework of the conditions stipulated in the legislation, when you request the deletion or destruction of your personal data with the correction of incomplete or incorrect data, requesting that this situation be notified to the third parties to whom we have transferred your personal data, the person himself/herself by analyzing the processed data exclusively through automated systems You have the right to object to the emergence of a result against you, and to demand the removal of this damage in case you suffer damage due to the unlawful processing of personal data.

What is the Application and Complaint Process Regarding Your Personal Data?

You can submit your applications regarding your rights listed above in writing or by using a registered e-mail (KEP) address, secure electronic signature, mobile signature or the e-mail address previously notified to the Company by you and registered in the Company system. In the application;

Name, surname and signature if the application is in writing, Turkish identity number for citizens of the Republic of Turkey, nationality, passport number or identification number, if any, place of residence or workplace address for notification, e-mail address, if any, basis for notification, telephone and fax number and request subject is mandatory.

You can forward your application to the Company via the info@masatr.com e-mail address. In addition, you can submit your application to Örnek Mah. Armalı Sok. No: 8-10 Interior Door No: 3 Ataşehir Istanbul address, together with the information and documents that fulfill the above application conditions, your applications will be answered as soon as possible and within thirty days at the latest, depending on the nature of your request. In addition, additional information may be requested from the applicant, if deemed necessary during the evaluation of the relevant requests. If the response to the application also requires a cost, the fees in the tariff determined by the Personal Data Protection Authority may be requested.

Masa App User Agreement and Terms of Use (ENG)

Dear User;

This User Agreement and Terms of Use (hereinafter referred to as the “Agreement”) as a prerequisite for using the services offered in the “Masa App” that we have developed and made available as MasApp Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi . By downloading and using the Masa App, you accept the Agreement. If you do not accept the agreement, you cannot use or otherwise access the services offered in the Masa App.

Please read the following terms and conditions carefully before accepting this Agreement. If you accept the contract, you accept the terms and obligations below.

1. Parties

This Agreement is made between MasApp Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi (hereinafter referred to as the “Company”) whose legal address is Örnek Mah. Armalı Sok. No:8-10 İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul, and the person who downloads the Masa App through the Apple Store and/or Google Play Store and benefits from the services by accepting this Agreement (hereinafter referred to as the “User”) and entered into force by being concluded electronically.

2. Subject of the Contract

Masa App brings its users together in a digital environment and enables them to organize physical activities. The subject of this Agreement is the terms of the User to benefit from the services offered in Masa App and the determination of the rights and obligations of the Parties. All warnings, notifications, applications and explanations made by the Company regarding the use and services included in the User Agreement and Masa App are within the scope of this Agreement.

3. Terms of User and Rights and Obligations of the Parties

The user will log in to the Masa App by registering and his membership will be accepted if deemed appropriate by the Company. The user agrees that all the information he/she provided while creating the Masa App account is correct, complete and up-to-date.

Even if the User approves this Agreement, the Company may reject the User's application without giving any reason, or the User may be requested to fulfill additional terms and conditions.

The Company may, at any time, unilaterally terminate this Agreement, terminate the User's membership or suspend the membership, without giving any reason and without giving any notice to the User, and without paying any compensation or penalty under any name. The application to be made by the User, whose membership has expired for any reason, may be rejected by the Company.

The user accepts that the personal information and all other information provided while subscribing to Masa App are correct and in accordance with the law. The User declares, accepts and undertakes that the Company will indemnify and be responsible for all damages incurred due to the fact that this information is untrue or unlawful.

The user has the exclusive right to use the password given to him/her by the Company or created by him/her and under no circumstances can he/she share the password with third parties. The User is responsible for all claims and demands that may be brought against the Company by third parties due to sharing the password, that the Company has all kinds of recourse due to unauthorized use and that the Company is fully and effectively compensated in cash and immediately in case of any damage.

The user declares, accepts and undertakes to act in accordance with all relevant legal regulations and not to violate them while using the Masa App. The user accepts that all legal and penal obligations arising from the unlawful use of Masa App belong entirely to him/her and that he/she binds him-herself exclusively.

While using the Masa App, the user may not use it in a way that disrupts public order, violates public morals, disturbs and harass others, for an unlawful purpose, in violation of the intellectual and copyright rights of others. In addition, the User may not engage in activities (spam, viruses, trojan horses, etc.) and actions that prevent or make it difficult for other users to use the services in Masa App. The Company has the right to remove the User from Masa App indefinitely and terminate his/her membership in case of complaints from other members about the User, the User behaving against the rules of morality, using abusive language, disturbing other members and any similar incidents. The Company has the right to recourse to the User in case of any damage due to the User's behavior.

The User declares that he/she is at least 12 years old and is authorized to accept this Agreement.

The user undertakes that he/she has not been convicted of any serious crime or a crime that needs to be followed ex officio and that he/she has no criminal record.

The User agrees not to use Masa App or its servers or networks connected to Masa App in a way that hinders, disrupts or adversely affects. The user also agrees not to install other malware that would compromise the security of the Masa App.

The User agrees not to direct other users to other websites or engage in similar activities through Masa App in any way.

The User agrees not to modify, adapt, sublicense, translate, sell, reverse engineer, decrypt, decompile or otherwise disassemble any portion of the Masa App or cause others to do so.

You may not probe, scan or test for vulnerabilities of the User Masa App or system or network.

User may not use Masa App for any illegal purpose.

The user may not use the Masa App for purposes such as sending unsolicited e-mails, asking for money or defrauding other users, or requesting contact information.

While using the Masa App, the user will only be able to enter their own information into the system and will only be able to share their own photo. The user agrees that he/she is not impersonating another person.

The User cannot follow other users persistently, cannot act such as threatening, attacking, hurting or defaming other users.

The User may not use the Masa App to publish any content that infringes or prejudices the rights of any person, including advertising, privacy, copyright, trademark or other intellectual property or contractual rights.

The user may not use the Masa App to post any content that incites violence or contains nudity, brutality or inappropriate violence.

The user may not engage in behavior such as using another member's account, sharing an account with another user, or having more than one account.

In case of suspension or termination of his account by Masa App, the User cannot open a new account without the consent of Masa App.

The user accepts and undertakes that he/she will act in accordance with the rules and conditions specified in this Agreement, all applicable legislation, morality and goodwill, and that he/she understands and approves all the terms and rules published in the Agreement regulations and Masa App.

The user agrees not to access or use other internet users' software and data without permission. Otherwise, the User declares, accepts and agrees that the Company has the right of recourse in this matter and will indemnify the Company fully and effectively, in cash and immediately, due to the damage to be incurred by the Company within the scope of all relevant legislation, especially the Law on the Protection of Personal Data No. 6698.

In the event that one or more of the articles listed in the contract are violated by the User, the User declares, accepts and undertakes that he/she is personally responsible for the legal and criminal liability that may arise and that he/she will keep the Company free from the legal and penal consequences of these violations. In addition, the Company reserves the right to claim compensation against the User due to this violation.

The Company always has the right to unilaterally terminate the User's membership, delete his account, delete files, documents and information belonging to the User. In this case, the User declares and accepts that he/she will not make any demands from the Company.

The logo, software, design, written information and documents and all content that may be the subject of other intellectual property rights in Masa App belong to the Company. All of the contents are protected as stipulated in copyright and/or other intellectual property legislation and these contents cannot be used, acquired or changed by the User in any way without permission.

The company has taken all measures to ensure that the application is free of viruses and similar software. In addition, in order to ensure ultimate security, the User must supply his own virus protection system and provide the necessary protection. In this context, the User declares and accepts that he/she is responsible for all errors and direct or indirect consequences that may occur in his own software and operating systems by entering the application.

The company reserves the right to change the content of the application at any time, change and/or terminate any service provided to users, or delete registered User information and data.

The Company may change, update or cancel the terms of the Agreement at any time, without the need for prior notice and/or warning in any form or form. Any provision changed, updated or repealed shall be valid for all Users at the date of publication.

The parties accept as evidence in the resolution of any dispute that may arise from the implementation of this contract, in accordance with Article 193 of the Code of Civil Procedure no.

In accordance with this Agreement, the Company has the authority to send notification messages to e-mails and mobile phones given by the User, and the User has accepted this situation.

4. Termination of Contract

This Agreement will remain in effect until the User cancels his/her membership or the membership is canceled by the Company. The Company has the right to terminate the Agreement unilaterally.

5. Privacy and Other Terms

The Company requests name, surname, phone number, e-mail address, address information, Turkish Republic ID number, location, education information, social media account information and similar information from the User in order to provide the services included in the Masa App. Apart from this, some information such as the name and Internet Protocol (IP) address of the internet service provider used to access the application, the date and time of access to the application, the pages accessed and activities in the application may be collected for the improvement and development of Masa App and / or to access the application within the framework of legal regulations. In addition, other personal data may be collected in line with the activities that the User may perform within the Masa App. Detailed legal information regarding the collection, processing, transfer and storage of this personal data is provided through the User Information Text included in the application, and the User Information Text is also presented to the information of the User on the website of masaturkiye.com. In this context, the User accepts that he/she has been informed within the scope of the lighting text. The company accepts, declares and undertakes that it has taken all administrative and technical measures for the protection of personal data within the scope of the relevant legislation.

Personal data entered into Masa App by the User him-herself is processed by the Company within the scope of the Agreement and within the conditions stipulated in accordance with the Personal Data Protection Law (“KVKK”) and the relevant secondary legislation (subject to the obligation of clarification and, if necessary, based on the explicit consent of the User).

The Company, pursuant to KVKK, keeps personal data confidential and considers it a confidentiality obligation; declares and undertakes to take all necessary measures and to show due diligence to prevent the unauthorized use or disclosure of all or part of confidential information to a third party and to ensure and maintain confidentiality.

If the Company delays or does not fulfill any of its obligations under the Contract due to a force majeure reason, although it tries to fulfill any of its obligations in good faith in a timely manner and in accordance with the Contract, it will not be deemed to be in default and the time of performance will be postponed for the duration of the said force majeure. The User declares, accepts and undertakes that he/she will not demand any compensation from the Company under any name for these situations.

The User cannot transfer or assign this Agreement or its rights and obligations under the Agreement, in whole or in part, to any third party without the written consent of the Company.

The user agrees that the notification to the e-mail address he/she specified while becoming a member is valid, in case of change, he/she will notify the Company in writing within 5 days, otherwise the notifications to this address will be considered valid.

The invalidity, illegality and unenforceability of any provision of this Agreement or any statement contained in the Agreement shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions of the Agreement.

Istanbul Courts and Enforcement Offices are authorized in disputes related to this contract.

The user has read all the articles in the Agreement and accepted the articles in the Agreement. This Agreement was concluded at the time of the User's acceptance of the terms of the Agreement and entered into force mutually electronically.

 

MasApp Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi

Örnek Mah. Armalı Sok. No:8-10 İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul 

info@masatr.com

 

_________________

 

 

User

 

_________________

Ekran görüntüsü 2023-03-24 105657.png
Masa Çerez.png
bottom of page